Kuzeybatı Gayrimenkul Logo

 Skip Navigation LinksHizmetler > Yatırım

Kuzeybatı Yatırım

Kuzeybatı yatırım departmanı mevcut kira getirili mülklerin satışı konusunda yatırımcıları temsil etmek için gerekli tüm donanıma sahiptir. Yatırım takımı, aynı zamanda gelişmiş pazarlama ve satış donanımlarıyla, mal sahiplerine yüksek katma değer yaratma imkânları sunuyor.

Yatırım departmanımız aynı zamanda proje geliştiricinin ihtiyaçlarıyla yatırımcının bakış açısını eşleştirme konusunda da Türkiye’de öncü görevini yürütmektedir.
 
Tüm büyük gayrimenkul danışmanlığı firmalarından beklendiği gibi, hizmet anlayışımız uluslararası yatırımcı ağı içindeki tüm birimler ile yakın işbirliği içerisinde bulunmayı gerektiriyor. Yatırım hedefleri, özellikle gittikçe artan bir şekilde Türkiye ve komşu ülkelerine yönelen müşterilerimize, Avrupa ölçeğinde ama Türkiye gerçeğinde hizmet sunuyoruz.
 
Yatırım hizmetlerimiz, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konuları kapsar;
 
  • Pazar araştırması ve tahminleri
  • Yatırım imkanlarını belirlenmesi
  • Risk analizi
  • En iyi yatırımcı ve mülk/proje eşleştirmesi
  • Stratejik danışmanlık
  • Görüşmelerde ilgili tarafı temsil etmek
  • Due Dilligence (detaylı inceleme)*

*Üçüncü taraflarla iş birliği içinde ele alınmaktadır.

Kuzeybatı Gayrimenkul’ün Yatırım Departmanı’nın web hizmetleri www.kbinvest.net sitesinde devam etmektedir. Siteye ulaşmak için tıklayınız.

0850 202 4050
Çağrı Merkezi